Lokaal Overleg

In het Lokaal Overleg bespreken College van Bestuur en de vier vakbonden aan de TU Delft zaken die gaan over de rechtspositie van medewerkers.

Waar gaat het over?

Afspraken die universiteiten en werknemersorganisatie maken binnen de VSNU vormen geen onderwerp voor het Lokaal Overleg. Deze afspraken vormen het kader (minimale eisen) die universiteiten verder kunnen of moeten uitwerken.

Volgens de CAO-NU mag elke vakbond twee leden en twee plaatsvervangende leden afvaardigen in het Lokaal Overleg. In tegenstelling tot de Ondernemingsraad vinden daarvoor geen verkiezingen plaats.

Leden in het Lokaal Overleg

De vakbonden in het Lokaal Overleg hebben een belangrijke stem bij personeelsplannen en reorganisaties; zij toetsen een reorganisatie aan de CAO-NU en adviseren de Ondernemingsraad.

Afvaardiging FNV

John Baggen
Lid Lokaal Overleg
Tom de Weger
Lid Lokaal Overleg / plv. voorzitter vakbonden TU Delft

Gerelateerde documenten


Gerelateerd aan Lokaal Overleg